دسته‌بندی نشده - محمد علی همایون کاتوزیان :: Homa Katouzian

دسته‌بندی نشده

هدایت و محفل رَبعه

پاسخ همایون کاتوزیان به پرسش‌های «اندیشۀ پویا» 1. شکل‌گیری «محفل رَبعه» از ابتدای آشنایی بزرگ علوی با صادق هدایت در سال 1309 آغاز و در سال 1313 این گروه نام و رسمیت می‌یابد. رَبعه بر چه بستر [...]

روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق

  وقتی که دکتر مصدق تصمیم گرفت که مجلس هفدهم را با مراجعه به آراء عمومی یا رفراندوم (و به اصطلاح امروز، همه‌پرسی) ببندد، با مخالفت جدی چند تن از نزدیکان و هواداران خود روبرو شد. اخیراً (به [...]

احزاب ایرانی

چرا احزاب آنگونه که باید در ایران رشد نکرده‌اند؟ چه موانعی باعث شده سیاست حزبی در ایران مسدود بماند و احزاب منشا اثر نشوند؟ پاسخ همایون کاتوزیان در گفت‌وگو با برنامه‌ی پرگار- [...]

TOWARDS A GENERAL THEORY OF IRANIAN REVOLUTIONS

There is no universal theory of revolutions if only because no scientific theory can be universal. Neither is there even a general theory of European revolutions. But elements of such a theory do exist, including the crucial fact that European revolutions, though very different in time and space, were revolts against the ruling social [...]

زن در آثار صادق هدایت

در داستان کوتاه کاتیا، مهندس اتریشی به راوی داستان می گوید، "می دانی همیشه زن باید به طرف من بیاید و هرگز من به طرف زن نمی روم، چون اگر من جلوی زن بروم اینطور حس می کنم که آن زن برای خاطر من خودش [...]

«ایرجا! رفتی و آثار تو ماند»*

یادی از دکتر ایرج افشار در سال ۲۰۰۶ انجمن بین المللی ایران شناسی تصمیم گرفت که از آن پس هر دو سال یک بار طیّ تشریفاتی که در کنفرانس انجمن برگزار می گردد، از یک ایران شناس دانشمند به پاس یک عمر [...]

خشت خام

شهرت کاتوزیان بیشتر در زمینه‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی و تاریخ و نقد ادبی بوده، اما او از کودکی شعر نیز گفته است. خشت خام، نخستین دفتر شعر او، بار اول در سال ۱۳۷۷ منتشر شد و سپس با افزایش اشعاری [...]