کتاب‌ها - محمد علی همایون کاتوزیان :: Homa Katouzian

کتاب‌ها

ایدئولوژی و روش در اقتصاد

کتاب ایدئولوژی و روش در اقتصاد به بحران موجود در این علم می‌پردازد و مسأله را چنین طرح می‌کند که بحران کنونی ریشه‌های عمیقی در روند تکامل عقاید، نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد دارد. [...]

مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران

مصدق یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های قرن بیستم در ایران و جهان است که بی‌تردید نقش برجسته‌ای در تاریخ معاصر ایران داشته است. موافقان و مخالفان او در این نکته هم‌داستان‌اند که او شخصیتی [...]

درباره‌ی جمال‌زاده و جمال‌زاده‌شناسی

این مجموعه دربردارنده‌ی هشت مقاله است درباره‌ی جمال‌زاده و آثار او. دو مقاله از مقالات این کتاب –یکی یادبودنامه‌ی کوتاهی که پس از مرگ او جمال‌زاده منتشر شد، دیگری پیامی که در مجلس [...]

آدم اسمیت و ثروت ملل

این کتاب مخلوطی است از تألیف و ترجمه. بخش اول کتاب تألیفی است. در این بخش،‌به‌ترتیب،‌زندگی اسمیت، محیط اجتماعی و محیط معنوی او، و دو کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقی و ثروت ملل وی تشریح و تجزیه و [...]

نامه‌های خلیل ملکی

این مجموعه دربردارنده‌ی برخی نامه‌های خلیل ملکی (۱۲۸۰-۱۳۴۸) در بین سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۴۸ است. آخرین نامه به امیر پیشداد در چهارم تیرماه ۱۳۴۸ یعنی دو هفته پیش از مرگ ملکی نوشته شده است. به این [...]