کتاب‌ها - محمد علی همایون کاتوزیان :: Homa Katouzian

کتاب‌ها

صادق هدایت و مرگ نویسنده

«مرگ نویسنده» نام مقاله‌ی مهمی از رولان بارت است که در آن نظریه‌های تازه‌ای درباب نقش نویسنده و حواننده در اثر ادبی مطرح شده است. تک‌نگاری صادق هدایت و مرگ نویسنده که نام خود را به مجموعه‌ی [...]

خشت خام

1) شهرت کاتوزیان بیشتر در زمینه‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی و تاریخ و نقد ادبی بوده، اما او از کودکی شعر نیز گفته است. حشت حام، نخستین دفتر شعر او، بار اول در سال ۱۳۷۷ منتشر شد و سپس با افزایش [...]

هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر

مقالات این مجموعه بازنشر برخی جستارهای مؤلف درباره‌ی شخصیت‌های ادبی و تاریخی معاصر است: «کسروی و ادبیات» و «سید حسن تقی زاده، سه زندگی در یک عمر» نخست در دو شماره‌ی ایران‌نامه ویژه‌ی بررسی [...]

دولت و جامعه در ایران: سقوط قاجار و ظهور پهلوی

مطالعات جدید درباره‌ی دولت، سیاست و جامعه‌ی ایران غالبا بر پایه‌ی نظریه‌هایی انجام گرفته است که برای مطالعه‌ی جامعه‌ی اروپایی پدید آمده‌اند و همین باعث ناکامی آن نظریه‌ها در تبیین برخی [...]