اخبار - محمد علی همایون کاتوزیان :: Homa Katouzian

اخبار

دریچه تنگ منافع فردی: دکتر کاتوزیان و خلقیات برخی از ما ایرانیان

نوشته‌ی حسین شهیدی برگرفته از: Iranain.com در یک هفته گذشته، با شگفتی و اندوه شاهد هجومی بر دوست و استادم، دکتر همایون کاتوزیان، در رابطه با پذیرش یکی از فرزندان رئیس جمهور پیشین ایران، اکبر هاشمی [...]

شرحی درباره‌ی پرونده‌ی پذیرش مهدی هاشمی رفسنجانی

دکتر همایون کاتوزیان، محقق برجسته‌ی ایران‌شناسی مؤسسه‌ی مطالعات خاورمیانه در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد، در یادداشت کوتاهی در پاسخ به پرسش نشریه‌ی دانشجویان دانشگاه آکسفورد، [...]