دولت و جامعه در ایران: سقوط قاجار و ظهور پهلوی

مطالعات جدید درباره‌ی دولت، سیاست و جامعه‌ی ایران غالبا بر پایه‌ی نظریه‌هایی انجام گرفته است که برای مطالعه‌ی جامعه‌ی اروپایی پدید آمده‌اند و همین باعث ناکامی آن نظریه‌ها در تبیین برخی از پدیده‌ها و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران شده است. کاتوزیان، باتوجه به این واقعیت، نظریه‌ی جدید و متفاوتی عرضه کرده است که تناوب پیوسته‌ی استبداد و هرج و مرج را ویژگی تاریخ سیاسی ایران می‌شمارد. در کتاب حاضر،‌ این نظریه به‌طور تفصیلی و کامل با تحلیل شواهد تطبیقی از تاریخ ایران و اروپا در زمینه‌‌ی چگونگی مالکیت،‌ قانون، مشروعیت، عصیان، تحرک اجتماعی، و غیره عرضه شده است. پس از آن این نظریه، به عنوان الگوی جامعه‌شناسی تاریخی ایران،‌ در مورد رویدادهای پایان قرن نوزدهم ایران به‌کار بسته می‌شود و شواهد فراوانی از رویدادهای این دوره‌ی  نسبتاً کوتاه در تأیید آن دیدگاه به دست می‌آید. نظریه‌ی یادشده به‌نوبه‌ی  خود در فهم و تحلیل وقایع و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در این دوره راه‌گشاست.
این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب State And Society In Iran: The Eclipse Of The Qajars And  The Rise Of The Pahlavis به‌قلم حسن افشار که نخست در ۱۳۷۹  و سپس با بازبینی  و اصلاحات مؤلف کتاب، محمدعلی همایون کاتوزیان، در ۱۳۸۰ از سوی نشر مرکز به‌چاپ رسید.


مطالب مرتبط

ایدئولوژی و روش در اقتصاد

کتاب ایدئولوژی و روش در اقتصاد به بحران موجود در این علم می‌پردازد و مسأله را چنین طرح می‌کند که بحران کنونی ریشه‌های عمیقی در روند تکامل عقاید، نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد دارد. [...]


نام (ضروری):
پست الکترونیک (ضروری):
وب‌سایت:
نظر: