صادق هدایت و مرگ نویسنده

«مرگ نویسنده» نام مقاله‌ی مهمی از رولان بارت است که در آن نظریه‌های تازه‌ای درباب نقش نویسنده و حواننده در اثر ادبی مطرح شده است. تک‌نگاری صادق هدایت و مرگ نویسنده که نام خود را به مجموعه‌ی حاضر بخشیده، آثار هدایت را از دیدگاه این نظریه‌های تازه بررسی می‌کند. به دنبال آن، پنج مقاله‌ی دیگر درباره‌ی هدایت آمده که هر یک به بررسی گوشه‌ای از زندگی و شخصیت و آثار هدایت می‌پردازند و راهی به دنیای کمشناخته‌ی ذهن این نویسنده‌ی برجسته‌ی معاصر می‌جویند.
این کتاب اولین بار در ۱۳۷۲ از سوی نشر مرکز به چاپ رسید.


مطالب مرتبط

ایدئولوژی و روش در اقتصاد

کتاب ایدئولوژی و روش در اقتصاد به بحران موجود در این علم می‌پردازد و مسأله را چنین طرح می‌کند که بحران کنونی ریشه‌های عمیقی در روند تکامل عقاید، نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد دارد. [...]


نام (ضروری):
پست الکترونیک (ضروری):
وب‌سایت:
نظر: