آدم اسمیت و ثروت ملل

این کتاب مخلوطی است از تألیف و ترجمه. بخش اول کتاب تألیفی است. در این بخش،‌به‌ترتیب،‌زندگی اسمیت، محیط اجتماعی و محیط معنوی او، و دو کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقی و ثروت ملل وی تشریح و تجزیه و تحلیل شده است. مطالب این بخش جملگی استنباط و پژوهش نویسنده‌ی کتاب است و آن‌چه از عقاید دیگران با ذکر نام آن‌ها آمده است نیز معرف سلیقه‌ی نگارنده است. کاتوزیان در تجزیه و تحلیل وجوه عمده‌ای از کتاب ثروت ملل با نظریات سابق و جاری روزگار تألیف کتاب اختلاف داشته و سعی کرده که این اختلافات را بیان کند و زمینه‌ی فهمی درست از آراء اسمیت را فراهم آورد.
بخش دوم کتاب، مطلقاً ترجمه‌ای دست‌چین از متن ثروت ملل است که در هفت فصل، ‌زیر عناوینی که کاتوزیان خود برای این فصول مناسب دانسته عرضه شده ایت. این انتخاب و دست‌چین بر اساس آگاهی کامل از تمامی متن کتاب ٍروت ملل انجام پذیرفته و در آن دقت و حتی وسواسی تمام به‌کار رفته است. در نتیجه مجموعه‌‌ی گرد‌آمده دست‌کم در رابطه با مسائلی که عنوان می‌سازد،‌ بی‌شباهت به یک متن درسی در اقتصاد سیاسی نیست.
این کتاب اولین بار در ۱۳۵۸ش از سوی شرکت سهامی کتاب‌های جیبی در تهران منتشر شد.


مطالب مرتبط

ایدئولوژی و روش در اقتصاد

کتاب ایدئولوژی و روش در اقتصاد به بحران موجود در این علم می‌پردازد و مسأله را چنین طرح می‌کند که بحران کنونی ریشه‌های عمیقی در روند تکامل عقاید، نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد دارد. [...]


نام (ضروری):
پست الکترونیک (ضروری):
وب‌سایت:
نظر: