ایدئولوژی و روش در اقتصاد

کتاب ایدئولوژی و روش در اقتصاد به بحران موجود در این علم می‌پردازد و مسأله را چنین طرح می‌کند که بحران کنونی ریشه‌های عمیقی در روند تکامل عقاید، نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد دارد. گرفتاری علم اقتصاد نه معلول “کج‌رفتاریِ” جهان واقعیت‌ها و نه شکست یک یا چند الگوی نظری است. حتی نتیجه‌ی رسوخ ایدئولوژی و داوری ارزشی در تحقیقات علمی نیست.
مؤلف رفتار اهل علم و دانشگاهیان عصر جدید را در قالب الگویی می‌ریزد و بر عیب‌های بارزی مانند تإکید بیش از حد بر تکنیک، تخصص در یک رشته‌ی  بسیار محدود، ارج نهادن به انتشار مطالبِ “علمی” تنها از روی دلبستگی به چاپ به‌خاطر چاپ، انگشت می‌گذارد و اهل علم را به‌سبب خودپسندی و آسوده‌خیالی از آن‌چه می‌کنند و غفلت از تعمیق روشِ اندیشیدن به مشکلات موجود و گرفتاری‌های واقعی و نیازهای مبرم ملامت می‌کندم انقلاب به‌اصطلاح ریاضی در اقتصاد و خودکامگی آن در قلمرو این رشته شاهدی است بر این نظر که شمار نگران‌کننده‌ای از دانشگاهیان و اهل علم، ‌بی‌توجه به کاربردها و نیازهای انسان و جامعه‌ی معاصر،‌ راه خودشان را می‌روند.
در فصل‌های یکم تا هفتم کتاب مثال‌هایی به‌دست داده‌شده از نظریه‌ها و کاربرد علم اقتصاد (و گاه علوم دیگر) و در فصل هشتم، برای به‌دست دادن خلاصه‌ای روشنگر از نقد و بررسی‌های فصول پیش، نمونه‌هایی از نظریه‌ها و برخوردهای جدید به موضوع مورد بحث فراهم آمده‌است.
اصل انگلیسی این کتاب از زمان انتشار در فوریه‌ی ۱۹۸۰  تاکنون در بسیاری از کشورها، از جمله انگلیس، آمریکا، استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی، آلمان،‌ فرانسه، ژاپن و لهستان در تدریس و تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. ترجمه اسپانیایی آن نیز در ۱۹۸۲ به‌چاپ رسید. ترجمه‌ی فارسی ایدئویوژی و روش در اقتصاد به قلم محمد قائد، مترجم زبردست، اولین بار، در اسفند ۱۳۷۴ از سوی نشر مرکز، منتشر شد.


مطالب مرتبط

Musaddiq and the Struggle for Power in Iran

Muhammad Musaddiq was the first of the great charismatic anti-colonial campaigners of the post-war world. As Prime Minister of Iran between 1951 and 1953 he nationalized the Anglo-Iranian Oil Company, led the nation's defiant attempt to run its oil industry independently during an economic blockade, and attempted to strengthen the role of [...]

نُه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه‌ی اقتصادی

نُه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه‌ی اقتصادی نُه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه‌ی اقتصادی نُه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه‌ی [...]


نام (ضروری):
پست الکترونیک (ضروری):
وب‌سایت:
نظر: